سه شنبه ۰۴ مهر ۰۲

آموزش DevOps دوران آکادمی

۱۸ بازديد

آموزش DevOps دوران آکادمی

آموزش DevOps دوران آکادمی یک روش فرهنگی و روشولوژی است که هدف آن تسریع و بهبود عملکرد چرخه توسعه نرم‌افزار است. DevOps از تلفیق دو واژه "توسعه" (Development) و "عملیات" (Operations) تشکیل شده است و به معنای هماهنگی و همکاری بین گروه‌های توسعه نرم‌افزار و عملیات آن اشاره دارد.