سه شنبه ۰۴ مهر ۰۲

آموزش پایتون برای شبکه کارها

۲۴ بازديد

آموزش پایتون برای شبکه کارها 
کاربرد برنامه نوسی پایتون برای مهندسین شبکه، آموزش پایتون برای شبکه کارها و شبکه های کامپیوتری پایتون دو سطح دسترسی به خدمات شبکه را فراهم می کند. در سطح پایین ، می توانید به پشتیبانی پایه ای سوکت در سیستم عامل دسترسی پیدا کنید ، که به شما امکان می دهد کلاینت ها و سرورها را برای پروتکل های اتصال محور و بدون اتصال پیاده‌سازی کنید. پایتون همچنین دارای کتابخانه هایی است که دسترسی سطح بالاتر به پروتکل های شبکه خاص در سطح برنامه مانند FTP ، HTTP و غیره را فراهم می کند.